Forside

Langset Maritime AS har bred og lang erfaring innen maritim kompetanse.
Selskpet har fokus på HMS, og tilhører Langsetgruppen.

Her er en oversikt over våre tjenester:

GODKJENT KONTROLLFORETAK
Utfører sertifisering for Sjøfartsdirektoratet på mindre fiskefartøy og lasteskip.

SAKKYNDIG PERSON TYPE B
Resertifisering av skipskraner

MARITIME KURS
D6, D5L, SRC/ VHF, ROC

SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM
Bygger opp KS System for fartøy og rederi. Foretar internrevisjoner på sikkerhetsstyringssystem for rederi.

VEDLIKEHOLDSSYSTEM
Enkelt vedlikeholdssystem, med full oversikt over fartøyets planlagte vedlikehold inkl. vedlikeholds-historikk.

OLJEVERNBEREDSKAP
Arrangerer ombygging, sertifisering og tilrettelegging av manualer.

BEMANNING OG DRIFT AV FARTØY
Leverer mannskap for brønnbåter, offshore fartøy og mindre fartøy Kompetanse og erfaring for drift av fartøy.

TEKNISKE/MEKANISKE TJENESTER
Service og vedlikehold på dekksmaskineri. Service og overhaling av motor.