Kurs om drift, vedlikehold og farer med litium-ion batterier i båt og forflåte

Overgangen fra ren dieseldrift til fullelektrisk eller hybrid er godt i gang i havbruksnæringen, både på båter og flåter. Både nybygde og ombygde løsninger finnes på markedet i dag. Dette er i hovedsak om Litium-ion batterier med tilhørende undersystemer. Innføringen av ny teknologi krever oppdatert kompetanse for å kunne betjene dette på en trygg og effektiv måte.

I samarbeid med Moen Marin og batterileverandøren ZEM energy er vi i Langset Maritime i ferd med å sette opp et kurs om maritime batterisystemer om bord i mindre norske skip.

Vi har engasjert Fredrik Heggem Iversen til å utarbeide kurset. Han er til daglig maskinsjef om bord i bilfergen «Norangsfjord», som i 2019 ble ombygd til hybrid framdrift.

Kurset tar for seg utfordringer i båter under 25 meter. Innholdet er i henhold til Sjøfartsdirektoratet sine føringer for kompetansemål og opplæringsplan for de som skal lede eller bruke slikt utstyr. Kurset inneholder moduler knyttet til regelverk, generell systemoppbygging, leverandørspesifikk opplæring, brannforebyggende tiltak og brannhåndtering.  I henhold til Sjøfartsdirektoratets rundskriv skal deltakere ha leverandørspesifikk opplæring.

Kurset er modulbasert, og kan med enkelhet utvides til flere batterileverandører i fremtiden.

Langset Maritime åpner kontor på Frøya

Vi har fått tilhold i «Blått kompetansesenter», i samme bygg som blant andre oppdretterne Måsøval og Mowi, havhelseselskapet Åkerblå, Sintef, NTNU og Opplæringskontoret i Sør Fosen, som har ansvaret for at framtidens oppdrettere har riktig kompetanse. I tillegg er det kort veg til servicebåtrederiet Frøy og oppdretteren SalMar. Vi har plassert oss strategisk midt i en klynge etablerte og potensielle kunder.

Vårt motto er å være nær kunden og drive sertifisering og opplæring der kunden ønsker. Frøya og Hitra er et sentrum for havbruksnæringen i Norge, der er alle aktørene og mye av leveringsindustrien er etablert. Det er derfor viktig for oss å være nære kundene for å få en mer direkte dialog med de. Som vi da tror skal gi oss enda flere oppdrag.

Til daglig er Frank Jakobsen den som betjener kontoret. I tillegg vil vi fra Molde være der ofte. Og andre Langset-bedrifter er velkomne til å bruke det. Vi disponerer også et par møterom i senteret.

Frank har sitt eget selskap, Frid Tech AS, som driver opplæring i hovedsak innenfor sikkerhet, førstehjelp og helse. Han har til dels de samme kundene som vi har. Vi oppnår derfor å være i etablerte og potensielle kunder sin oppmerksomhet ganske så ofte.

Langset Maritime med sitt første G4 kurs

Langset Maritime har denne uken holdt sitt første kurs innen sertifisert opplæring. G4 Traverskran ble utført hos Måsøval sitt anlegg på Frøya.
Langset Maritime holder de fleste kurs ute hos kunde for at elevene skal få reell gjennomgang og praktisk trening i det utstyr de bruker i hverdagen. Langset Maritime leverer flere typer kurs og sertifisering for Måsøval Fiskeoppdrett, som har sine lokasjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal og Island.