Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer

Langset Maritime AS som er leverandør av maritim kompetanse har utarbeidet og tilrettelagt behovene for mannskapets kompetanse på maritime batterisystemer innen segmentet havbruksnæringen.

Bakgrunnen for denne satsningen er at mange aktører innen dette segmentet har utfordringer med å samle mannskapene til klasseromsundervisning på et bestemt sted og tidspunkt og sikkerhetskurs for maritime batterisystemer som e – læring hvor mannskap og instruktør flytter inn i det «virtuelle klasserommet» er løsningen både mht. tid og økonomi. Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer er bygd opp i henhold Sjøfartsdirektoratet’s rundskriv RSV 07-2023 om krav til opplæring om kjemisk lager for energi og SfS 050N/2022 Håndtering av Litium-ion batterier og er dermed sikret beste praksis fra hele bransjen inklusiv seilende Maskinsjefer og Brann og Redning- alt etter skipssikkerhets loven med forskrifter og ISM kodens bestemmelser. Se også Dnmf veiledning.

Håvard Lauten og Odd Magne Opstad ønsker på vegne av Langset Maritime AS velkommen til et «høyspent» sikkerhets kurs

Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer inneholder bla.: Systemforståelse, Generell oppbygging av batterisystemer, Tekniske barrierer, Førstehjelp, Brannforebygging og slukking – og er kompetanse krav for de som tjenestegjør på denne type fartøy.

Dnmf oppfordrer alle som tjenestegjør på denne type fartøy om å ta kurset snarest, slik at en ved kontroll eller revisjon har dokumentasjonen i orden og «batteriet» slipper å ligge til kai!

Ta kontakt med vår kollega Magne Oterhals, tlf. +47 934 05505, Mail: salgmaritime@langset.no