ASSESSOR PRAKTISK PRØVE

Gjennomføring av «praktisk prøve»

Det er tre alternativer til å løse ut D6 på «praktisk prøve» .
Se kvalifikasjonskrav på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.

Vi kan være behjelpelig med kartleggingsdelen.

Vi er fleksible og reiser ut til kunden!
Rederi stiller med fartøy iht. «egnet fartøy»