D5L(A) – Fritidsbåtskipper sertifikat

Fritidsbåtskippersertifikatet gjelder for skipper og styrmann, av fritidsbåter inntil 24. meter.

Kurset har en varighet på 120 undervisningstimer og avsluttende eksamener i hvert fag.

Fartsområdet er Stor Kystfart.

(Stor kystfart: inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde.)

Ved å utvide kurset med 45 timer, får en utstedt Fritidsbåtskippersertifikatet (D5LA) World Wide.

Teoridelen for Fritidsbåtskipperen, dekker teorien for å løse” Fiskeskippersertifikatet klasse C for Bankfiske 1”.

Det er båter opp til 15 meter lengde, men under 50 Bruttotonn.

Kurset omfatter emna navigasjon, navigasjonsmidlar, sjøveisreglar og brovakthold, skipslære, tryggleik (førstehjelp og redning/brannvern) , teknologi/motorlære. Viser til læreplanen for detaljer.

Kurset har en varighet på 120 skoletimer og det er avsluttende eksamen i hvert fag.