D6 – Dekkoffiserklasse 6

Nytt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6).
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Vi har utviklet et eget nettbasert kurs og opplæring for dekkoffisersertifikatet.

ORGANISERING AV D6 OPPLÆRINGEN

Gjennomføring av D6 utdanning:

E-læring – stoff og øvingsoppgaver ligger i e-læringsmodulen.
Tilgang tildeles i forkant av samlinger.


Første samling – 3 dager
«Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen.

  • Undervisning i Navigasjon, navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakthold – 2 dager
  • Praktisk læring del 1 – 1 dag
  • Eksamen etter avtale

Andre samling – 2 dager
«Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen.

  • Undervisning i stabilitet, operasjonell ledelse og teknologi/motorlære – 1 dag
  • Praktisk læring del 2 – 1 dag

  • Eksamen etter avtale

Andre samling avsluttes med praktisk prøve for de som ikke har tilstrekkelig fartstid.

Vi tilbyr nødvendig utstyrspakke for å kunne gjennomføre undervisningen.

Vi kjører også modulene som dekker tilleggskravene kranbruk og sleping/ankerhåndtering.

Kontakt oss gjerne for mer info.

Gjennomføring av «praktisk prøve»

Det er tre alternativer til å løse ut D6 på «praktisk prøve» .
Se kvalifikasjonskrav på Sjøfartsidrektoratet sine nettsider.

Vi kan være behjelpelig med kartleggingsdelen.

Vi er fleksible og reiser ut til kunden!
Rederi stiller med fartøy iht. «egnet fartøy»


Sikkerhetsopplæring på maskiner og arbeidsutstyr
Vi tilbyr sertifisert sikkerhetsopplæring i fagområdene G11 Stropp/ anhuker, G4 Bro og Traverskran, G20 Fastmontert hydraulisk kran og Truck klasser 1-4.
Dette er praktiske kurs som gir deg godkjent kompetansebevis.

Opplæringen er todelt, du starter med teori og avslutter med praksis.
Kurset består av 4 moduler, der vi tilbyr Modul 1 som e-læring.