D6 – Dekksoffiser klasse 6

Nytt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6).
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Vi har utviklet et eget nettbasert kurs og opplæring for dekkoffisersertifikatet.

ORGANISERING AV D6 OPPLÆRINGEN

Gjennomføring av D6 utdanning:

E-læring – stoff og øvingsoppgaver ligger i e-læringsmodulen.
Tilgang tildeles i forkant av samlinger.


Første samling – 3 dager
«Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen.

  • Undervisning i Navigasjon, navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakthold – 2 dager
  • Praktisk læring del 1 – 1 dag
  • Eksamen etter avtale

Andre samling – 2 dager
«Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen.

  • Undervisning i stabilitet, operasjonell ledelse og teknologi/motorlære – 1 dag
  • Praktisk læring del 2 – 1 dag

  • Eksamen etter avtale

Andre samling avsluttes med praktisk prøve for de som ikke har tilstrekkelig fartstid.

Vi tilbyr nødvendig utstyrspakke for å kunne gjennomføre undervisningen.

Vi kjører også modulene som dekker tilleggskravene kranbruk og sleping/ankerhåndtering.

Kontakt oss gjerne for mer info.