E-læringskurs i sikkerhetsopplæring

Vi kan endelig tilby «blandet læring» i sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip.

Kurset består av e-læring og praktisk gjennomføirng.

Kurset er godkjent av Sjøfarstsdirektoratet.