Holder BRM-kurs ute hos kunden

Arbeidere

Vi har startet med å holde Bridge Resource Managenet kurs, ute hos kunden.

Utførelse
Man må søke om nytt dekksoffiser-/maskinoffisersertifikat i henhold til den nye STCW-78- konvensjonen og deretter sende inn BRM-/ERM-kurs eller BRM-/ERM bedømmelse sammen med annen dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Bedømmelsen skal baseres på krav i STCW-78-konvensjonen, med endringer, tabell A-II/1, A-III/1, kolonne 2 og 4. BRM- /ERM-kompetansen skal bedømmes gjennom observasjon, og må gjennomføres om bord eller ved bruk av bro- /maskinsimulator.

Bedømmelsen skal føres av assessor på godkjent skjema. Assessor skal signere/skrive initialene sine i feltet Assessment og bruke skipets stempel eller simulatorsenterets stempel i feltet «Assessor stempel» Assessor må inneha enten:
– D2-/D1-/ fiskeskippersertifikat klasse A + assessor kvalifikasjonsbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet,
– M2-/ M1-/skipselektrikeroffisersertifikat + assessor kvalifikasjonsbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet,
– stilling som simulatorinstruktør eller lærer som underviser i BRM-/ERM-kompetanse i henhold til STCW-78-konvensjonen

Hvem kan være assessor?
Assessor trenger ikke selv å ha gjennomført BRM-/ERM-kurs eller BRM-bedømmelse for å kunne bedømme andre sjøfolk, det holder med 6 måneders fartstid som offiser etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden. Assessor kan kun bedømme sitt fagfelt, eks. en assessor med dekksoffisersertifikat kan kun bedømme på dekk, men kan ikke bedømme seg selv.