HYBRID FARTØY

Sikkerhetsopplæring i Maritime batterisystemer

Overgangen fra ren diesel drift til full elektrisk eller hybrid drift, er godt i gang i havbruksnæringen, både på båter og flåter.

Målet med sikkerhetsopplæringen er at kursdeltakerne skal oppfylle kompetansekravet som er nødvendig i henhold til ASH forskriften.

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått opplæring i tråd med Sjøfartsdirektoratets rundskriv: RSV 07-2023

Målgruppe: Alle som har sitt arbeid knyttet til drift, inspeksjoner og vedlikehold av ESS systemer om bord på norske båter.

E-læring tas i forkant av fysisk kurs.

Klasseroms kurs er ett dagskurs som inneholder blant annet

   • Batterikjemi og oppbygging av batterier
   • Frekvens-omformere
   • Tekniske begreper for batterisystem
   • Farene knyttet til batterisystem i et sikkerhetsperspektiv
   • Farene knyttet til ulike risikoer
   • Hjelpe-system
   • Håndtering av farer og hendelser som kan oppstå i maritime batterisystemer
   • Risiko knyttet til batterisystem individuelt og i samarbeid med andre
   • Evaluering og avsluttende prøve