Kontrakt med Marine Harvest

Marine Harvest

Ny kontrakt til Langset Maritime.

Langset Maritime har inngått kontrakt med Marine Harvest avdeling sør, for sertifisering av deres arbeidsfartøyer. Marine Harvest er et av Norges største selskaper innen oppdrettsnæringen. Kontrakten innebærer at Langset Maritime AS har fått ansvaret for at all sertifisering av deres arbeidsfartøyer. I tillegg til sertifisering skal Langset Maritime AS utbedre fartøyene iht. regelverk. Dette skal skje mens fartøyene er i drift, der dette lar seg gjøre. Totalleveranse inneholder mekaniske tjenester, scanning av fartøy, stabilitetsberegninger, krengeprøve, utarbeiding av prosedyrer og sertifisering. Oppstart er oktober 2015.