Kurs

D6 – Dekkoffiserklasse 6

Nytt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6).
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Vi holder på å utvikle et eget nettbasert kurs og opplæring for dekkoffisersertifikat.
E- læring er under oppbygging og vil være operativt slutten av året.
Kurset kan også kjøres som klasseromsundervisning.

Vi tilbyr nødvendig utstyrspakke for å kunne gjennomføre undervisningen.

Vi kjører også modulene som dekker tilleggskravene kranbruk og sleping/ankerhåndtering.

Kontakt oss gjerne for mer info.

D5L(A) – Fritidsbåtskipper sertifikat

Fritidsbåtskippersertifikatet gjelder for skipper og styrmann, av fritidsbåter inntil 24. meter.

Kurset har en varighet på 120 undervisningstimer og avsluttende eksamener i hvert fag.

Fartsområdet er Stor Kystfart.

(Stor kystfart: inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde.)

Ved å utvide kurset med 45 timer, får en utstedt Fritidsbåtskippersertifikatet (D5LA) World Wide.

Teoridelen for Fritidsbåtskipperen, dekker teorien for å løse” Fiskeskippersertifikatet klasse C for Bankfiske 1”.

Det er båter opp til 15 meter lengde, men under 50 Bruttotonn.

Kurset omfatter emna navigasjon, navigasjonsmidlar, sjøveisreglar og brovakthold, skipslære, tryggleik (førstehjelp og redning/brannvern) , teknologi/motorlære. Viser til læreplanen for detaljer.

Kurset har en varighet på 120 skoletimer og det er avsluttende eksamen i hvert fag.

SRC/VHF – Maritim radio

Maritim radio SRC/VHF er radiokommunikasjonssystem til sjøs og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset har en varighet på en dag – Avsluttes med skriftlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en SRC/ VHF sertifikat.

ROC – Maritim radio

Maritim radio ROC er radiokommunikasjonssystem til sjøs (A1) og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset kjøres over fire dager, på til sammen 39 timer. Avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en ROC-sertifikat.

Båtførerprøven

Båtførerprøven gjelder for båter opptil 15 meter.
Lovpålagt fra år 2010.

Kurset kjøres over fire kvelder.

Kurset starter med teori om ferdsel på sjøen og sjømannskap. Deretter er det forståelse av kart, kartoppgaver og spleising/ knuter på tau, sjøveisregler, navigasjonsinstrumenter og førstehjelp.

Eksamen holdes ikke på kurset.