Kurs

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Vi kan tilby sikkerhetsopplæringskurs ute hos kunden eller lokalt, og kombinert med e-læring.

Kurset består av 35 undervisningstimer + 1 time avsluttende prøve

Teoretisk og praktisk gjennomføring av disse emnene:

Personlig redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Kurset er basert på emneplan fra Sjøfartsdirektoratet.

D6 – Dekkoffiserklasse 6

Nytt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6).
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Vi har utviklet et eget nettbasert kurs og opplæring for dekkoffisersertifikatet.

ORGANISERING AV D6 OPPLÆRINGEN

Gjennomføring av D6 utdanning:

E-læring – stoff og øvingsoppgaver ligger i e-læringsmodulen.
Tilgang tildeles i forkant av samlinger.


Første samling – 3 dager
«Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen.

  • Undervisning i Navigasjon, navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakthold – 2 dager
  • Praktisk læring del 1 – 1 dag
  • Eksamen etter avtale

Andre samling – 2 dager
«Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen.

  • Undervisning i stabilitet, operasjonell ledelse og teknologi/motorlære – 1 dag
  • Praktisk læring del 2 – 1 dag

  • Eksamen etter avtale

Andre samling avsluttes med praktisk prøve for de som ikke har tilstrekkelig fartstid.

Vi tilbyr nødvendig utstyrspakke for å kunne gjennomføre undervisningen.

Vi kjører også modulene som dekker tilleggskravene kranbruk og sleping/ankerhåndtering.

Kontakt oss gjerne for mer info.

Gjennomføring av «praktisk prøve»

Det er tre alternativer til å løse ut D6 på «praktisk prøve» .
Se kvalifikasjonskrav på Sjøfartsidrektoratet sine nettsider.

Vi kan være behjelpelig med kartleggingsdelen.

Vi er fleksible og reiser ut til kunden!
Rederi stiller med fartøy iht. «egnet fartøy»


Sikkerhetsopplæring på maskiner og arbeidsutstyr
Vi tilbyr sertifisert sikkerhetsopplæring i fagområdene G11 Stropp/ anhuker, G4 Bro og Traverskran, G20 Fastmontert hydraulisk kran og Truck klasser 1-4.
Dette er praktiske kurs som gir deg godkjent kompetansebevis.

Opplæringen er todelt, du starter med teori og avslutter med praksis.
Kurset består av 4 moduler, der vi tilbyr Modul 1 som e-læring.


D5L(A) – Fritidsbåtskipper sertifikat

Fritidsbåtskippersertifikatet gjelder for skipper og styrmann, av fritidsbåter inntil 24. meter.

Kurset har en varighet på 120 undervisningstimer og avsluttende eksamener i hvert fag.

Fartsområdet er Stor Kystfart.

(Stor kystfart: inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde.)

Ved å utvide kurset med 45 timer, får en utstedt Fritidsbåtskippersertifikatet (D5LA) World Wide.

Teoridelen for Fritidsbåtskipperen, dekker teorien for å løse” Fiskeskippersertifikatet klasse C for Bankfiske 1”.

Det er båter opp til 15 meter lengde, men under 50 Bruttotonn.

Kurset omfatter emna navigasjon, navigasjonsmidlar, sjøveisreglar og brovakthold, skipslære, tryggleik (førstehjelp og redning/brannvern) , teknologi/motorlære. Viser til læreplanen for detaljer.

Kurset har en varighet på 120 skoletimer og det er avsluttende eksamen i hvert fag.

SRC/VHF – Maritim radio

Maritim radio SRC/VHF er radiokommunikasjonssystem til sjøs og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset har en varighet på en dag – Avsluttes med skriftlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en SRC/ VHF sertifikat.

ROC – Maritim radio

Maritim radio ROC er radiokommunikasjonssystem til sjøs (A1) og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset kjøres over fire dager, på til sammen 39 timer. Avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en ROC-sertifikat.

Båtførerprøven

Båtførerprøven gjelder for båter opptil 15 meter.
Lovpålagt fra år 2010.

Kurset kjøres over fire kvelder.

Kurset starter med teori om ferdsel på sjøen og sjømannskap. Deretter er det forståelse av kart, kartoppgaver og spleising/ knuter på tau, sjøveisregler, navigasjonsinstrumenter og førstehjelp.

Eksamen holdes ikke på kurset.