E-læring

Vi tilbyr:
E-læring i Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
E-læring for Dekksoffiser klasse 6
E-læring for Forkurs til praktisk prøve
E-læring for Modul 1 – HMS i bruk av arbeidsutstyr
E-læring for Opplæring om maritime batterisystemer

Fordeler ved E- læring:

  • Eleven vil selv kunne bestemme hvor lang tid de vil bruke på modulene.
  • Man vil også kunne få mulighet til å kunne hoppe både frem og tilbake i kurset.
  • Kurset vil starte automatisk der eleven avslutter.
  • Erfarne kursinstruktører kan gi eleven god veiledning underveis i læringsprosessen.