E-læring

Vi skal starte med e-læring starten av 2021..

Fordeler ved E- læring:

  • Eleven vil selv kunne bestemme hvor lang tid de vil bruke på modulene.
  • Man vil også kunne få mulighet til å kunne hoppe både frem og tilbake i kurset.
  • Kurset vil starte automatisk der eleven avslutter.
  • Erfarne kursinstruktører kan gi eleven god veiledning underveis i læringsprosessen.
  • Langset Maritime har god oppfølging av elevene og følger opp elevene sin fremgang.