Management for MS Aure

MS Aure
MS Aure

Maritime AS har inngått avtale med Båtpartner AS, angående Management avtale for MS Aure.

Maritime er ansvarlig for den daglige driften, samt utleie av fartøyet

MS Aure blir benyttet som arbeidsfartøy langs Norskekysten. Fartøyet har god stabilitet og er meget godt egnet til dette. MS Aure innehar også passasjersertifikat og kan derfor benyttes som passasjerfartøy/ferge. Salong og mannskapsinnredning er i god stand.