Management MS Turøy

MS Turøy
MS Turøy

Maritime AS har inngått avtale med Hyseskjæret AS, angående Management avtale for MS Turøy

Maritime AS har inngått avtale om management for MS Turøy med Hyseskjæret AS.

Maritime er ansvarlig for den daglige driften, samt utleie av fartøyet.

MS Turøy blir benyttet som rutefartøy mellom Molde og Hjertøya (Sesong), og charter utleie.
Fartøyet har et passasjersertifikat på 38 personer.

Fartøy og salongen er i god stand.