Nyheter

Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer

Langset Maritime AS som er leverandør av maritim kompetanse har utarbeidet og tilrettelagt behovene for mannskapets kompetanse på maritime batterisystemer innen segmentet havbruksnæringen.

Bakgrunnen for denne satsningen er at mange aktører innen dette segmentet har utfordringer med å samle mannskapene til klasseromsundervisning på et bestemt sted og tidspunkt og sikkerhetskurs for maritime batterisystemer som e – læring hvor mannskap og instruktør flytter inn i det «virtuelle klasserommet» er løsningen både mht. tid og økonomi. Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer er bygd opp i henhold Sjøfartsdirektoratet’s rundskriv RSV 07-2023 om krav til opplæring om kjemisk lager for energi og SfS 050N/2022 Håndtering av Litium-ion batterier og er dermed sikret beste praksis fra hele bransjen inklusiv seilende Maskinsjefer og Brann og Redning- alt etter skipssikkerhets loven med forskrifter og ISM kodens bestemmelser. Se også Dnmf veiledning.

Håvard Lauten og Odd Magne Opstad ønsker på vegne av Langset Maritime AS velkommen til et «høyspent» sikkerhets kurs

Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer inneholder bla.: Systemforståelse, Generell oppbygging av batterisystemer, Tekniske barrierer, Førstehjelp, Brannforebygging og slukking – og er kompetanse krav for de som tjenestegjør på denne type fartøy.

Dnmf oppfordrer alle som tjenestegjør på denne type fartøy om å ta kurset snarest, slik at en ved kontroll eller revisjon har dokumentasjonen i orden og «batteriet» slipper å ligge til kai!

Ta kontakt med vår kollega Magne Oterhals, tlf. +47 934 05505, Mail: salgmaritime@langset.no

Dekksoffiser klasse 6 (D6)

Dekkoffisersertifikat klasse 6 – D6. Nettbasert + Klasserom + Praktisk læring.

D6 Samling 1: Uke 36, 04.09 – 06.09.2023 Kl:08:00
D6 Samling 2: Uke 39, 25.09 – 26.09.2023 KL:08:00

Gjennomføring av D6 utdanning: E-læring – stoff og øvingsoppgaver ligger i e-læringsmodulen. Tilgang tildeles i forkant av samlinger.

Første samling – 3 dager «Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen. Undervisning i følgende fag:- Navigasjon- Navigasjonshjelpemidler- Sjøveisregler og brovakt hold.- Praktisk læring- Eksamen etter avtale.

Andre samling – 2 dager «Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen. Undervisning i følgende fag:- Stabilitet- Operasjonell ledelse- Teknologi/motorlære- Praktisk læring- Eksamen etter avtale.

Andre samling avsluttes med praktisk prøve for de som ikke har tilstrekkelig fartstid.

Kurs om drift, vedlikehold og farer med litium-ion batterier i båt og forflåte

Overgangen fra ren dieseldrift til fullelektrisk eller hybrid er godt i gang i havbruksnæringen, både på båter og flåter. Både nybygde og ombygde løsninger finnes på markedet i dag. Dette er i hovedsak om Litium-ion batterier med tilhørende undersystemer. Innføringen av ny teknologi krever oppdatert kompetanse for å kunne betjene dette på en trygg og effektiv måte.

I samarbeid med Moen Marin og batterileverandøren ZEM energy er vi i Langset Maritime i ferd med å sette opp et kurs om maritime batterisystemer om bord i mindre norske skip.

Vi har engasjert Fredrik Heggem Iversen til å utarbeide kurset. Han er til daglig maskinsjef om bord i bilfergen «Norangsfjord», som i 2019 ble ombygd til hybrid framdrift.

Kurset tar for seg utfordringer i båter under 25 meter. Innholdet er i henhold til Sjøfartsdirektoratet sine føringer for kompetansemål og opplæringsplan for de som skal lede eller bruke slikt utstyr. Kurset inneholder moduler knyttet til regelverk, generell systemoppbygging, leverandørspesifikk opplæring, brannforebyggende tiltak og brannhåndtering.  I henhold til Sjøfartsdirektoratets rundskriv skal deltakere ha leverandørspesifikk opplæring.

Kurset er modulbasert, og kan med enkelhet utvides til flere batterileverandører i fremtiden.

Langset Maritime åpner kontor på Frøya

Vi har fått tilhold i «Blått kompetansesenter», i samme bygg som blant andre oppdretterne Måsøval og Mowi, havhelseselskapet Åkerblå, Sintef, NTNU og Opplæringskontoret i Sør Fosen, som har ansvaret for at framtidens oppdrettere har riktig kompetanse. I tillegg er det kort veg til servicebåtrederiet Frøy og oppdretteren SalMar. Vi har plassert oss strategisk midt i en klynge etablerte og potensielle kunder.

Vårt motto er å være nær kunden og drive sertifisering og opplæring der kunden ønsker. Frøya og Hitra er et sentrum for havbruksnæringen i Norge, der er alle aktørene og mye av leveringsindustrien er etablert. Det er derfor viktig for oss å være nære kundene for å få en mer direkte dialog med de. Som vi da tror skal gi oss enda flere oppdrag.

Til daglig er Frank Jakobsen den som betjener kontoret. I tillegg vil vi fra Molde være der ofte. Og andre Langset-bedrifter er velkomne til å bruke det. Vi disponerer også et par møterom i senteret.

Frank har sitt eget selskap, Frid Tech AS, som driver opplæring i hovedsak innenfor sikkerhet, førstehjelp og helse. Han har til dels de samme kundene som vi har. Vi oppnår derfor å være i etablerte og potensielle kunder sin oppmerksomhet ganske så ofte.

Langset Maritime med sitt første G4 kurs

Langset Maritime har denne uken holdt sitt første kurs innen sertifisert opplæring. G4 Traverskran ble utført hos Måsøval sitt anlegg på Frøya.
Langset Maritime holder de fleste kurs ute hos kunde for at elevene skal få reell gjennomgang og praktisk trening i det utstyr de bruker i hverdagen. Langset Maritime leverer flere typer kurs og sertifisering for Måsøval Fiskeoppdrett, som har sine lokasjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal og Island.

Sertifisert av ASAS

Vi er nå sertifisert av ASAS for å drive sikkerhetsopplæring på maskiner og arbeidsutstyr underlagt myndighetskrav.

Jobber med en ny modell der vi tilbyr et kombinertkurs som inneholder G11, G20 og Sjøfartsdirektoratets Løfteoperasjoner i samme kurs. Noe som vil være tidsbesparende for våre kunder.


På grunn av økt arbeidsmengde søker vi nok en dyktig Maritim inspektør:

https://sea.work/annonser/maritim-inspektor