Nytt fremdriftssystem av Norpropeller AS

Propeller
Propeller

Maritime AS har gått inn i selskapet Norpropeller og er utleid i prosjektet nytt fremdirftsystem, som skal monteres ombord i bilferja MS Eiksund.

Maritime AS har gått inn i selskapet Norpropeller AS og er utleid i prosjektet M/F Eiksund.
Ombord i denne ferja skal det monteres nytt fremdriftssystem.

Marine Power Technologies AS (MPT) skal i samarbeid med Brunvoll AS levere et nytt, komplett dieselelektrisk fremdriftssystem til Ford1 MRF AS. Leveransen skal sluttføres i år 2010. MPT er et heleid datterselskap av Norpropeller AS.

Eksisterende løsninger for elektrisk fremdriftssystemer er komplekse og kostbare ved installasjon og drift. Norpropeller løsning er basert på et nytt patentert prinsipp for kraftoverføring mellom generatorer og elektrisk motor. På grunn av systemets enkelthet, vil en vellykke gjennomføring kunne føre til at en elektrisk fremdrift blir aktuelt for flere skipstyper.

Innovasjon Norge er en viktig og betydelig støttespiller som deltar med midler.

MF Eiksund
MF Eiksund