Om oss

Aksjene i Maritime AS er eid av Brødrene Langset AS, Olav Myrseth Oterhals og Peder Terje Hagås.

Br. Langset har lang erfaring innen mekanisk industri og med utleie av personell til denne typen industri. For å øke bredden og kompetansen innen det maritime segmentet, har Br. Langset gått i kompaniskap med Skipper Olav M Oterhals og etablert Maritime AS.

Selskapet vil satse på det tradisjonelle markedet med maritimt sertifiserte og annet personell i alle typer stillinger på skip og offshore. I tillegg formidler / leier vi ut personell med maritim kompetanse til Rederier og landbasert industri innen konstruksjon, bygge oppfølging og prosjektstyring.

Sjekk videre her på nettsiden vår, det er mange interessante jobbmuligheter, både som vikar og permanent.

Maritime AS har også utviklet et Web-basert vedlikeholdssystem og Sikkerhetsstyringssystem (Kvalitetssikringssystem) som med noen enkle grep kan bedre sikkerhet- og vedlikeholdsrutiner ombord.

Maritime AS har management på arbeidsfartøyet MS Aure. Dette er fartøyet ligger for utleie med mannskap for oppdrag.

Selskapet er ISO godkjent av Sjøfartsdirektoratet som Godkjent Foretak og utfører inspeksjoner langs Norske kysten. Vi har flere inspektører langs kysten. Maritime AS utfører også inspeksjoner for forsikringsselskap og oppmåling av fartøy (samsvarserklæring) for Skipsregisteret.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat, og har du mulighet så kom gjerne innom!

Oterhals Båt & Kurs

Langset