ROC – Maritim radio

Maritim radio ROC er radiokommunikasjonssystem til sjøs (A1) og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset kjøres over fire dager, på til sammen 39 timer. Avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en ROC-sertifikat.