Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Vi kan tilby sikkerhetsopplæringskurs ute hos kunden eller lokalt, og kombinert med e-læring.

Kurset består av 35 undervisningstimer + 1 time avsluttende prøve

Teoretisk og praktisk gjennomføring av disse emnene:

Personlig redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Kurset er basert på emneplan fra Sjøfartsdirektoratet