SRC/VHF – Maritim radio

Maritim radio SRC/VHF er radiokommunikasjonssystem til sjøs og til lands.

Kurset inneholder teori om bruk og virkemåte av VHF, praktisk bruk.

Kurset har en varighet på en dag – Avsluttes med skriftlig eksamen.

Ved bestått eksamen, får en SRC/ VHF sertifikat.