Styringssystem og vedlikeholdssystem

Beredskaps- og risikomanual
Beredskaps- og risikomanual

Maritime har nå utarbeidet et Styring og Vedlikeholdssystem for fiskebåter iht. regelverket fra Sjøfartsdirektoratet.

Maritime har nå utarbeidet et Styring og Vedlikeholdssystem for fiskebåter iht. regelverket fra Sjøfartsdirektoratet.

Dette systemet skal dekke Forskrift om oppheving av forskrift 18. juni 2007 nr. 675 om sikkerhetsstyringssystem på fiske- og fangstfartøy.
Styringssystem for fiskefartøy trer i kraft fra 1. april 2010, for fiskefartøy over 6 meter.

Maritime har utarbeidet et manuelt system som blir bygd opp ilag med rederen.
I tilegg tilbyr vi et komplett vedlikeholdssystem for hele fartøyet.

Ta kontakt for mer informasjon

.