Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer

Langset Maritime AS som er leverandør av maritim kompetanse har utarbeidet og tilrettelagt behovene for mannskapets kompetanse på maritime batterisystemer innen segmentet havbruksnæringen.

Bakgrunnen for denne satsningen er at mange aktører innen dette segmentet har utfordringer med å samle mannskapene til klasseromsundervisning på et bestemt sted og tidspunkt og sikkerhetskurs for maritime batterisystemer som e – læring hvor mannskap og instruktør flytter inn i det «virtuelle klasserommet» er løsningen både mht. tid og økonomi. Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer er bygd opp i henhold Sjøfartsdirektoratet’s rundskriv RSV 07-2023 om krav til opplæring om kjemisk lager for energi og SfS 050N/2022 Håndtering av Litium-ion batterier og er dermed sikret beste praksis fra hele bransjen inklusiv seilende Maskinsjefer og Brann og Redning- alt etter skipssikkerhets loven med forskrifter og ISM kodens bestemmelser. Se også Dnmf veiledning.

Håvard Lauten og Odd Magne Opstad ønsker på vegne av Langset Maritime AS velkommen til et «høyspent» sikkerhets kurs

Sikkerhetskurs for maritime batterisystemer inneholder bla.: Systemforståelse, Generell oppbygging av batterisystemer, Tekniske barrierer, Førstehjelp, Brannforebygging og slukking – og er kompetanse krav for de som tjenestegjør på denne type fartøy.

Dnmf oppfordrer alle som tjenestegjør på denne type fartøy om å ta kurset snarest, slik at en ved kontroll eller revisjon har dokumentasjonen i orden og «batteriet» slipper å ligge til kai!

Ta kontakt med vår kollega Magne Oterhals, tlf. +47 934 05505, Mail: salgmaritime@langset.no

Kurs om drift, vedlikehold og farer med litium-ion batterier i båt og forflåte

Overgangen fra ren dieseldrift til fullelektrisk eller hybrid er godt i gang i havbruksnæringen, både på båter og flåter. Både nybygde og ombygde løsninger finnes på markedet i dag. Dette er i hovedsak om Litium-ion batterier med tilhørende undersystemer. Innføringen av ny teknologi krever oppdatert kompetanse for å kunne betjene dette på en trygg og effektiv måte.

I samarbeid med Moen Marin og batterileverandøren ZEM energy er vi i Langset Maritime i ferd med å sette opp et kurs om maritime batterisystemer om bord i mindre norske skip.

Vi har engasjert Fredrik Heggem Iversen til å utarbeide kurset. Han er til daglig maskinsjef om bord i bilfergen «Norangsfjord», som i 2019 ble ombygd til hybrid framdrift.

Kurset tar for seg utfordringer i båter under 25 meter. Innholdet er i henhold til Sjøfartsdirektoratet sine føringer for kompetansemål og opplæringsplan for de som skal lede eller bruke slikt utstyr. Kurset inneholder moduler knyttet til regelverk, generell systemoppbygging, leverandørspesifikk opplæring, brannforebyggende tiltak og brannhåndtering.  I henhold til Sjøfartsdirektoratets rundskriv skal deltakere ha leverandørspesifikk opplæring.

Kurset er modulbasert, og kan med enkelhet utvides til flere batterileverandører i fremtiden.