Langset Maritime åpner kontor på Frøya

Vi har fått tilhold i «Blått kompetansesenter», i samme bygg som blant andre oppdretterne Måsøval og Mowi, havhelseselskapet Åkerblå, Sintef, NTNU og Opplæringskontoret i Sør Fosen, som har ansvaret for at framtidens oppdrettere har riktig kompetanse. I tillegg er det kort veg til servicebåtrederiet Frøy og oppdretteren SalMar. Vi har plassert oss strategisk midt i en klynge etablerte og potensielle kunder.

Vårt motto er å være nær kunden og drive sertifisering og opplæring der kunden ønsker. Frøya og Hitra er et sentrum for havbruksnæringen i Norge, der er alle aktørene og mye av leveringsindustrien er etablert. Det er derfor viktig for oss å være nære kundene for å få en mer direkte dialog med de. Som vi da tror skal gi oss enda flere oppdrag.

Til daglig er Frank Jakobsen den som betjener kontoret. I tillegg vil vi fra Molde være der ofte. Og andre Langset-bedrifter er velkomne til å bruke det. Vi disponerer også et par møterom i senteret.

Frank har sitt eget selskap, Frid Tech AS, som driver opplæring i hovedsak innenfor sikkerhet, førstehjelp og helse. Han har til dels de samme kundene som vi har. Vi oppnår derfor å være i etablerte og potensielle kunder sin oppmerksomhet ganske så ofte.