Kurs om drift, vedlikehold og farer med litium-ion batterier i båt og forflåte

Overgangen fra ren dieseldrift til fullelektrisk eller hybrid er godt i gang i havbruksnæringen, både på båter og flåter. Både nybygde og ombygde løsninger finnes på markedet i dag. Dette er i hovedsak om Litium-ion batterier med tilhørende undersystemer. Innføringen av ny teknologi krever oppdatert kompetanse for å kunne betjene dette på en trygg og effektiv måte.

I samarbeid med Moen Marin og batterileverandøren ZEM energy er vi i Langset Maritime i ferd med å sette opp et kurs om maritime batterisystemer om bord i mindre norske skip.

Vi har engasjert Fredrik Heggem Iversen til å utarbeide kurset. Han er til daglig maskinsjef om bord i bilfergen «Norangsfjord», som i 2019 ble ombygd til hybrid framdrift.

Kurset tar for seg utfordringer i båter under 25 meter. Innholdet er i henhold til Sjøfartsdirektoratet sine føringer for kompetansemål og opplæringsplan for de som skal lede eller bruke slikt utstyr. Kurset inneholder moduler knyttet til regelverk, generell systemoppbygging, leverandørspesifikk opplæring, brannforebyggende tiltak og brannhåndtering.  I henhold til Sjøfartsdirektoratets rundskriv skal deltakere ha leverandørspesifikk opplæring.

Kurset er modulbasert, og kan med enkelhet utvides til flere batterileverandører i fremtiden.

Sertifisert av ASAS

Vi er nå sertifisert av ASAS for å drive sikkerhetsopplæring på maskiner og arbeidsutstyr underlagt myndighetskrav.

Jobber med en ny modell der vi tilbyr et kombinertkurs som inneholder G11, G20 og Sjøfartsdirektoratets Løfteoperasjoner i samme kurs. Noe som vil være tidsbesparende for våre kunder.


På grunn av økt arbeidsmengde søker vi nok en dyktig Maritim inspektør:

https://sea.work/annonser/maritim-inspektor