Web- basert vedlikeholdssystem

Web basert vedlikeholdssystem
Web basert vedlikeholdssystem

Maritime har nå utarbeidet et webbasert vedlikeholdssystem til alle typer fartøy. Egner seg også til de minste fartøygrupper.

Vedlikeholdssystemet er et meget enkelt og brukervennlig vedlikeholdssystem, som er beregner for alle båter.

Fremgangsmåte for bruk av vedlikeholdssystemet:

  • Hver bruker har sin egen innloggingskode og logger inn ved å klikke på menyvalget Vedlikeholdssystem på  www.maritime-as.no.
  • Legger inn timetall hovedmotor, evt. hjelpemotorer etc.
    Deretter kommer vedlikeholdsjobber opp, som en må kvittere på ved utført arbeid.
  • Egen side der all historikk blir lagret.
  • Dette kan utføres på en datamaskin eller telefon,. Alt informasjon om vedlikeholdet for fartøyet blir lagret i en database i Molde. Samarbeidspartnere for å utarbeidet dette er IT Partner og Innovasjon Norge.